• full screen slider
  • full screen slider
  • full screen slider
  • full screen slider

KwaZulu-Natal Department of Arts & Culture


Arts and Culture play a crucial role in nation-building as well as in developing

a new national identity reflective of our democracy.

 Read More 


International Translation Day Conference

logo-no-text

Ukuhumusha kubaluleke njengazozonke izindlela zokuxhumana. Umcimbi wokuguba usuku lokuhumusha esifundazweni saKwaZulu Natali wenzeke oUlundi Legislative Assembly esontweni elidlule ngomhlaka 02 kuya ku 03 Okthoba. Lomcimbi ubuyindlela yokuthi abantu abasebenza kulomkhakha baveze uthando nokuziqhenya ngomsebenzi wabo. Lolusuku kakhulu kazi beliphakamisa amalungelo ezilimi, isiqubulo salonyaka besithi; Language rights: essential to all human rights. Amalungelo ezilimi iwona abaluleke […]Provincial Youth Language Festival

logo-no-text

Isingathwe ngempumelelo iProvincial Youth Language Festival  Njengoba kugujwa iminyaka engu20 iNingizimu Afrika yathola inkululeko uLanguage services ngaphansi koMnyango wezamaSiko namaCiko ubambisene nomnyango wezeMfundo esifundazweni saKwaZulu-Natal ubuhlele indumezulu yomcimbi owaziwa ngeProvincial Youth Language Festival kusukela mhlaka 6 kuya kumhlaka 8 kwephezulu. Lomcimbi  ububanjelwe endaweni yaseMbumbulu e-Adams college. Izikole ebezingenele lomncintiswano zisebenze ngokuzikhandla ukuze zithole lelithuba eliziyingqayizivele […]Vacancies 2014 September

The Department of Arts and Culture issues this circular as per the provisions of the Public Service Regulations, Part VIII, C.2 and emphasizes the fact that the Public Service is an equal opportunity, affirmative action employer. This circular and its contents must be brought to the attention of all eligible officials on your establishment, including […]MY LANGUAGE, MY HERITAGE

MY LANGUAGE, MY HERITAGE By: Khethukuthula Lembethe   You will find that people automatically define others by the language they speak. When you meet someone for the first time, that person’s accent helps you figure out a few things about them such as where they could be from. This of course could go either way […]